Zakladne info

Nazov projektu: Strojovo orientovany jazyk v aplikacnom kontexte
Zameranie: Softverove inzinierstvo 
Veduci: RNDr. Jana Parizkova

Zadanie

Strojovo orientovany jazyk, ako kazdy iny programovaci jazyk, ma svoje vyvojove etapy. Preskumajte tieto etapy a pritom analyzujte charakteristiky tohoto jazyka z roznych aspektov ako moze byt zavislost od typu procesora, zavislost od programoveho vybavenia a typu operacneho systemu. Porovnajte specifika strojoveho jazyka aj vzhladom k jazykom vyssej urovne . Zhodnodte pouzitelnost a perspektivu strojovo orientovaneho jazyka pre riesenie uloh .Vytvorte webovu aplikaciu, ktora oboznami pouzivatelov s historickym kontextom symbolickych jazykov a uvedie priklady praktickej pouzitelnosti strojovo orientovanych jazykov v prislusnom softverovom a technickom vybaveni.